Produktbeskrivelse

 

Retroplast    -   et  komposit til retrograd rodforseglingRetroplast  er et røntgentæt, kemisk hærdende 2-komponent komposit, som er udviklet specielt til retrograd rodforsegling. Produktet anvendes efter forbehandling med et dentinbindingssystem og har en polymerisationstid på 2-3 minutter efter blanding af Retroplast A og  B.

Retroplast er udviklet i et tæt samarbejde mellem klinikere og dentalmateriale-laboratorier. Erfaringer fra adskillige tusinde tilfælde igennem mere end 20 år har vist stabilitet og meget høj helingsfrekvens.Tæt, spaltefri binding mellem Retroplast og dentinUnder polymerisering af komposit plast sker der en kontraktion. Specielt i dybe, kasseformede kaviteter vil kontraktionen bevirke dannelse af spalter. For at undgå spalter skal Retroplast anvendes på en flad eller let hulet, reseceret flade forbehandlet med en dentinbinder. Kontraktionen i plastet vil da ske i overfladen, og man undgår spalter. Metoden forsegler primære og sekundære rodkanaler, dentinkanaler samt eventuelle infraktioner.

Snit gennem fyldning og tand.


Den flade udformning af kaviteten sikrer at spalter ikke opstår og den øger muligheden for forsegling af både primære og sekundære kanaler.

Snit gennem fyldning og tand efter få

måneders funktion.


Der ses nydannet væv i tæt kontakt med plastet og tand.

Tanden ses nederst til venstre for midten.

Ætsning og dentinbindingÆtsning med Na-EDTA-gel 0,5 M efterfulgt af applikation af GLUMA® Desensitizer (Heraeus Kulzer G.m.b.H., Werheim, Tyskland) som dentinbinder har været anvendt som forbehandling før applikation af Retroplast siden produktets introduktion. GLUMA Desensitizer er desinficerende og skaber aflukning af dentinkanalerne. Herved hæmmes udbredelsen af bakterier og toxiner før forsegling med Retroplast.Applikation af RetroplastRetroplast er letflydende hvilket skaber god kontakt til dentin. Retroplast påføres med en lille ekskavator i små portioner, således at hele den resecerede rodoverflade dækkes.

Retroplast tiksotrope egenskaber hindrer at det flyder ukontrollabelt. Retroplast har en arbejdstid på ca. 1½ - 2 min.RøntgenkontrastRetroplast indeholder ytterbiumtrifluorid som middel til røntgenkontrast svarende til 3-6 mm Al.

Dette indebærer mulighed for radiologisk kontrol af overskud samt senere observation af helingsresultatet.Stabilitet og holdbarhed af Gluma Desensitizer-Retroplast forseglingerLangtidsstudier på 10 år har vist at Gluma Desensitizer-Retroplast fyldninger er stabile.

For ukomplicerede retrograde rodfyldninger med Gluma Desensitizer-Retroplast er der observeret en succesrate på ca. 90%. Retroplast er biokompatibelt, og histologiske studier har vist at der kan dannes ny rodcement på overfladen af Retroplast.Gendannelse af det apikale parodontal-ligamentDet er vigtigt at undgå at dække det parodontale ligament med Retroplast. Uden dække af ligamentet tillades vækst af rodcement over Retroplastforseglingen og en efterfølgende dannelse af parodontal ligament.GarantiRetroplast Trading anerkender sin pligt til at erstatte produkter, der har vist sig at være fejlbehæftede. Retroplast Trading accepterer ikke erstatningsansvar for nogen skade eller tab, hverken direkte eller indirekte, som stammer fra at bruge eller ikke kunne bruge produkterne som beskrevet. Før anvendelsen er det brugerens ansvar at afgøre om produktet er egnet til det påtænkte brug. Brugeren hæfter for al risiko og ansvar hermed.<Tilbage